Sedasyon / Genel Anestezi

Küçük yaşta kaygı düzeyi yüksek çocuklarda ve engelli bireylerde dental tedaviler genel anestezi ve sedasyon altında yapılabilmektedir. Bu şekilde, hem tedavi esnasında ani hareketlerle ortaya çıkabilecek yaralanmaların önüne geçilmekte, hem de çocuğun yaşayacağı olumsuz tecrübelerle gelecekte diş hekimi fobisi yaşaması önlenmektedir. Ayrıca, genel anestezi altında tek seansta çok sayıda diş tedavisinin yapılabilmesi bir diğer avantajdır.